حمید میری

مدیر فروش شرکتهای معتبر مبلمان- مدیر تولید شرکتهای معتبر مبلمان- مدیر مالی

سوابق تحصیلی

کارشناسی نرم افزار

گرایش نرم افزار

موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد گرمسار

مهارت‌ها

مدیر فروش

100%

مدیر تولید

80%

مدیر مالی

60%

مشاور تبلیغاتی

100%

فن بیان و اصول مذاکره

100%

مدیریت و رهبری در فعالیت فروش

100%

توانایی انگیزش و رهبری تیم

100%

مهارت های برنامه ریزی و سازماندهی

100%

مدیریت بودجه و گزارش نویسی

100%

مهارت های فناوری اطلاعات

100%

تسلط به سیستم CRM

100%

کسب و کار اینترنتی

100%

تبلیغ چند رسانه ای

100%

تاثیر گذاری و مذاکره

100%

سوابق شغلی

مدیر برنامه ریزی و لجستیک

شرکت: سازه گستر سایپا

مدیر تولید و فروش

شرکت: مبلمان راحت آرا(رئال)

مدیر فروش و نمایشگاهها

شرکت: مبلمان مبلیران

مدیر نمایشگاه و فروش

شرکت: شرکت رادیس

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

100%

عربی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

20%

مهارت شنیداری

100%

فارسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

ترکی آذربایجانی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

20%

مهارت شنیداری

100%

دوره ها و گواهینامه ها

مربیگری پایه 2

موسسه: مجتمع فنی تهران

مربیگری پایه 1

موسسه: مجتمع فنی تهران

مدیریت فروش حرفه ای

موسسه: برج میلاد

مدیریت لجستیک

موسسه: سازه گستر سایپا

روانشناسی مهارت فروش

موسسه: مجتمع فنی

تکنیک های مذاکره، زبان بدن، و پیشبرد فروش

موسسه: مرکز آموزش بازرگانی

بازاریابی بین المللی و صادرات محور

موسسه: مرکز آموزش بازرگانی

بازاریابی و مهندسی فروش

موسسه: مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت برند و برندینگ

موسسه: مرکز آموزش بازرگانی

اصول نظام آراستگی 5s

موسسه: آریانا

مدیریت فروش حرفه ای بروز

موسسه: همایشهای برج میلاد

افتخارات

تماس با من